איך שגלגל מסתובב לו

מאת: טל ושרית ברגר וד"ר נורית רייזמן
איך שגלגל מסתובב לו

מודל גלגל חדשני לבחינת נקודות היתרון ונקודות התרופה של עסקים משפחתיים, במטרה להבטיח את הצלחתם לאורך הדורות.

"התוכל לומר לי בבקשה באיזו דרך עלי להמשיך?" שאלה עליסה.

"זה תלוי במידה רבה בשאלה לאן את רוצה להגיע", אמר החתול.

"לא כל כך אכפת לי לאן", אמרה עליסה.

"אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי", אמר החתול".

("עליסה בארץ הפלאות", לואיס קרול).

אחד האתגרים הגדולים של כל עסק הוא היכולת להבין היכן הוא נמצא, לזהות לאן עליו להגיע ולשרטט את הדרך שעליו לעשות לשם כך.

בעסקים משפחתיים האתגר גדול עוד יותר. מחד קיימת שאיפה עזה להמשכיות; להצלחה עסקית, משפחתית ואישית, כזו שתמשך לאורך דורות.

מאידך, המורכבות הנובעת מהחיבור בין המעגלים השונים המאפיינים עסקים משפחתיים: העסק, הבעלות, המשפחה, דור ההמשך, בני המשפחה- כאינדיבידואליים, מייצרת מתחים, דילמות, קונפליקטים, מקשה על ההתנהלות של העסק המשפחתי ומשפיעה – על ההצלחה העסקית, על הלכידות המשפחתית ועל האושר שחווים בני המשפחה כמשפחה וכפרטים.

מינוי בני משפחה לתפקידים בעסק; הצטרפות בני דור ההמשך לעסק המשפחתי; שימור המורשת המשפחתית למול התפתחות וחדשנות; העברת כספים לבני המשפחה; חופש בחירה ומימוש עצמי למול ציפיות ומחויבות –הן רק חלק מהסוגיות המעסיקות משפחות רבות.

על בסיס הספרות המקצועית ועל סמך הניסיון שנצבר בעסקים שליווינו, פיתחנו את מודל "גלגל הצמיחה של העסק המשפחתי" השואף למפות את הגורמים המרכזיים החיוניים לקיומו של עסק משפחתי מצליח לאורך דורות. המודל אינטגרטיבי, הוליסטי, מסמן את חמש הגזרות מרכיבות את העסק המשפחתי: העסק, הבעלות, המשפחה, דור ההמשך והיחיד, ופורט – בחתך על פי הגזרות הללו- את מגוון הגורמים המשפיעים על הצלחתו של עסק משפחתי.

למול גלגל הצמיחה, פיתחנו גם את "גלגל המשבר של עסקים משפחתיים" – תמונת המראה, "הנגטיב" של גלגל הצמיחה. גלגל המשבר ממחיש חולשות אפשריות של העסק המשפחתי ומסמן – בחתך על פי אותן חמש גזרות – את הגורמים העלולים להוביל את העסק המשפחתי למצב של משבר או "תקיעות"; לתוצאה של סכסוכים משפחתיים והון מתכלה. (גלגל הצמיחה וגלגל המשבר)

גלגל הצמיחה

גלגל המשבר

חשוב לציין כי שני המודלים מטרתם לשמש "עוגן להתייחסות". שניהם מציגים במידה רבה תמונת מצב מוקצנת (לחיוב או לשלילה). סביר להניח שמרבית העסקים המשפחתיים שינסו לזהות את מקומם במודל, ימצאו עצמם בנקודה כלשהי על רצף הנע בין שני המודלים.

המודלים משקפים תפיסת עולם המאמינה:

ביכולת של כל עסק, כל משפחה וכל יחיד לעשות שינוי, בכל עת. המפתח לעשיית השינוי הוא בהתחברות לעוצמות הקיימות וההצלחות שכבר הושגו.
התקווה והאמונה ביכולת לבצע את השינוי הינן מרכיב משמעותי ביצירת השינוי.
נקודת המוצא לעשיית השינוי היא זיהוי המקום בו נמצאים למול היעד אליו שואפים.

באמצעות המודלים יכול כל עסק משפחתי לזהות היכן הוא נמצא כיום, לאן הוא שואף להגיע, מהן עוצמותיו ומה החסמים המעכבים את התקדמותו.

המודלים מזמינים כל משפחה לבחון את ה DNA הייחודי לה: העוצמות, יכולות הליבה, התכונות, הערכים, המאפיינים – מהם בסיסי הכוח המאפיינים אותה והובילו להצלחה עד כה (למשל: "הישגיות", "תקשורת פתוחה", "כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם" וכיוב'). לצד אלה, מהם המאפיינים שאולי מעכבים, מפריעים, בולמים את מימוש הפוטנציאל? ראוי לציין כי לעיתים אותם מאפייני DNA התורמים הצלחה (מחויבות לעסק), עלולים במינונים גבוהים מידי ו/או בנסיבות מסוימות גם לעכב ולהפריע (טוטאליות לעסק, שבאה על חשבון טובת המשפחה או טובת היחיד).

המודלים מאפשרים לכל עסק משפחתי לזהות לא רק את העוצמות הכלליות שלו (כאמור לעייל) אלא גם את אזורי העוצמה הספציפיים בהסתכלות על פי גזרות (העסק? המשפחה? דור ההמשך וכיוב').

ברגע שזוהו אזורי העוצמה ניתן לבחון האם וכיצד ניתן להתיק את העוצמות הללו גם לאזורים אחרים? כך למשל, כאשר העסק מצליח – מה בהתנהלות העסקית מוביל לכך? מה ניתן ללמוד מכך לגבי ההתנהלות שלנו ביחס לדור ההמשך, שביחס אליו אנו אולי מצליחים פחות.

המודלים מזמינים מיפוי שיטתי של סוגיות מפתח מרכזיות בעסק משפחתי (איוש תפקידים, בעלות מוסכמת, תקשורת פתוחה ואמנה משפחתית, ציפיות מדור ההמשך וכיוב') תהליך עבודה כזה מעודד שיח חשוב בסוגיות קריטיות ובהמשך מאפשר מיקוד וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול.

המודלים מחדדים את הגבולות ואת הטשטוש בין העולמות השונים (העסק, המשפחה, הבעלות, דור ההמשך, היחיד) וכך מאפשרים התמודדות

אפקטיבית יותר עם המורכבות שאלה מייצרים: האם כאשר אני ממנה את בני לתפקיד בכיר בעסק – אני עושה זאת כבעל עסק או כאבא? כאשר מועברים כספים לחשבון הבנק של הילדים – האם זוהי מתנה הניתנת מהמשפחה? דיבידנדים הניתנים מהבעלות או משכורת הניתנת מהעסק? האם הבסיס להחלטות המתקבלות ביחס לעסק המשפחתי הינו עסקי או משפחתי?

באופן טבעי המוכוונות של עסקים משפחתיים היא בד"כ לעבר צמיחה עסקית, פיננסית וכלכלית (גזרות "העסק" ו"הבעלות"). לצד חשיבותם של אלה, מלמדים המחקר והניסיון על החשיבות העצומה הטמונה בפיתוח ההון האנושי – בהצמחת המשפחה (מערכות היחסים, המטען הערכי, הלכידות וכיוב') והצמחת בני המשפחה – כיחידים (התפתחות מקצועית ואישית, מימוש עצמי והגשמת חלומות) – להצלחה ארוכת ימים של העסק המשפחתי. המודלים המוצגים במאמר זה מפנים זרקור גם לגזרות הללו שבחיי היום יום לא תמיד זוכות לקשב ותשומת הלב הראויים.

תרומה מרכזית של עבודה עם המודלים הללו – שיכולים להוות בסיס לסדרת מפגשים משפחתיים – הינה התקשורת, הדיאלוג המתפתחים בין כלל "השחקנים" בעסק המשפחתי. חשיבות הדבר היא הן מבחינת נקודות המבט, הפרספקטיבות השונות שמושמעות ומעשירות את הדיון ואת הבסיס לקבלת החלטות, והן מבחינת "המקום", "הקול" שמקבל כל אחד מהמעורבים להשמיע את דבריו.

עבודה עם המודלים יכולה אם כן לסייע בקביעת סדרי עדיפויות ודרכי התמודדות; באפשרות לברר דילמות, רגישויות, מתחים וקונפליקטים; בתיאום ציפיות טוב יותר; ביכולת להסתכל במבט- על (zoom –out) ובמבט ממוקד (zoom in) על כלל העסק המשפחתי ועל כל אחד ממרכיביו ולא פחות חשוב – בהטמעת שפה והלך מחשבה של צמיחה, התחברות לעוצמות וההצלחות ובאמונה ביכולת לעשות שינוי.

לפני סיום: עסק משפחתי יכול להביא ברכה – אושר, סיפוק, משמעות, הצלחה עסקית ופיננסית לדורות. עסק משפחתי עלול גם להתאפיין באכזבות רבות, קושי, תסכול, סכסוכים והפסדים כלכליים כבדים. הניסיון מלמד כי הרבה תלוי באופן ההובלה של העסק ושל המשפחה: ביכולת לתת מענה לכל הגזרות (העסקיות, המשפחתיות והאישיות); ביכולת לזהות את העוצמות שהביאו

להצלחה בגזרה נתונה ולהכלילן לגזרות האחרות; ביכולת לבצע התאמות על פי הנסיבות והצרכים המשתנים- במשפחה, בעסק ובסביבה החיצונית.

המודלים שהוצגו במאמר זה יכולים לשמש סוג של "מפת דרכים" לכל עסק משפחתי המנווט את דרכו לצמיחה; לאושר ועושר לאורך דורות.

שתפו:

דילוג לתוכן