גלגל הצמיחה של עסק משפחתי

אושר ועושר לאורך דורות

מודל "גלגל הצמיחה של עסק משפחתי" ממפה את הנדבכים המרכזיים לבנייתו של עסק משפחתי מצליח – הנהנה "מאושר ועושר לאורך דורות" – מסמן את הסוגיות המרכזיות ומציף דילמות ולבטים הטמונים בהן.

המודל משמש מפת דרכים  עבור כל עסק משפחתי הרוצה לבחון את דרכו.

 

 

המודל מייצג תמונת מצב נשאפת; "אופטימאלית". באופן טבעי, צפוי כל עסק למצוא עצמו "חזק יותר" בתחומים מסוימים, ואולי "פחות חזק" בתחומים אחרים. ייתכנו כמובן גם היבטים נוספים, שאינם מוזכרים במודל, אך מייחדים את העסק ומהווים עבורו מקורות עוצמה.

תפקיד המודל לשמש "עוגן התייחסות". המודל מאפשר לכל משפחה לזהות את התחום/ים הרלוונטיים עבורה, בנקודת הזמן בה היא נמצאת, ועל פי שיקוליה (מה דחוף? מה כואב? מה מדאיג? מה רגיש מדי? מה מחייב הערכות? וכיוב') ולבחור האם, היכן, מתי וכיצד היא רוצה לפעול.

מטבעו של מודל הוא איננו מקיף את כלל ההיבטים המשפיעים על הצלחה – כל עסק והייחודיות המאפיינת אותו – ובכל זאת ניסינו להתמקד במרכזיים שבהם.

עבודה בעזרת המודל מאפשרת בחינה עצמית של העסק המשפחתי; מייצרת מחשבה, מעודדת תחילתו של דיאלוג בין כלל הגורמים המעורבים ומהווה בסיס לתוכנית פעולה.