הקמת דירקטוריון – ה GAME CHANGER של העסק המשפחתי

מאת: ד"ר נורית רייזמן
שחקן שחמט מנצח את המשחק

"אנחנו לא שטראוס",  "זה מיותר", "בזבוז זמן", "אני  לא צריך שיתערבו לי בהחלטות", "מה שהם עוד לא למדו אני כבר שכחתי…"  אלו רק חלק מהנימוקים שאנו שומעים למשמע ההמלצה להקים דירקטוריון בעסק המשפחתי. המציאות מלמדת שהרבה עסקים משפחתיים  נמנעים או מתמהמהים בהקמת דירקטוריון. המחקר והניסיון מהשטח, לעומת זאת, מוכיחים שדירקטוריון פעיל הוא נדבך קריטי בשגשוג העסק המשפחתי ויכול להיות  GAME CHANGER של ממש: להקפיץ את  הביצועים העסקיים, לחזק את הלכידות המשפחתית ולקדם מאד את תהליך המעבר הבין דורי.

דירקטוריון – לא רק לחברות ציבוריות

 • התמקצעות עסקית-ניהולית. הקמת דירקטוריון היא הסמן הבולט ביותר לשלב חדש במחזור החיים הארגוני של העסק. במעבר מארגון של איש אחד שמנהל ומחליט, לארגון רב דורי שמתנהל על פי סטנדרטים ניהוליים מקצועיים: חשיבה לטווח ארוך, החלטות מבוססות נתונים, ותהליכים סדורים.
 • אחריות ומשילות. דירקטוריון בעסק משפחתי מקדם שקיפות, אחריות ושיטות ממשל תקין. חברי הדירקטוריון פועלים כנאמנים, ומבטיחים שהעסק יפעל לטובת מחזיקי העניין שלו. הפיקוח שלהם עוזר לשמור על סטנדרטים אתיים, עמידה בתקנות וניהול סיכונים יעיל.
 • תכנון אסטרטגי ובקרה. דירקטוריון ממלא תפקיד מרכזי בקביעת הכיוון האסטרטגי של העסק, לאור תמונת העתיד שמציבים הבעלים. הקמת דירקטוריון מניעה תהליכים של תכנון אסטרטגי, קביעת יעדים, תוכניות עבודה וניהול בקרה.
 • מכפיל כוח של חשיבה ורעיונות. פורום הדירקטוריון מאפשר קבלת החלטות המבוססת על כלל הידע הקולקטיבי של החברים בו. על שיח מעמיק, סיעור מוחות, וגם ומחלוקות וויכוחים שמייצרים פתרונות טובים יותר. השתתפות של דור ההמשך יכולה לתרום בידע ורעיונות חדשניים.
 • אובייקטיביות. הכובע המקצועי שחובשים חברי הדירקטוריון והאחריות המוטלת על כתפיהם מובילה לקבלת החלטות המבוססת בראש וראשונה על טובת העסק ומאפשרת במידה רבה להניח היבטים רגשיים, פוזיציות אישיות או שיקולים של מערכות יחסים שבאופן טבעי שכיחים במיוחד בעסקים משפחתיים.

בנוסף, בציר המשפחתי, דירקטוריון מסייע ל:

 • קידום המעבר הבין דורי. לבני דור ההמשך שלוקחים חלק בישיבות הדירקטוריון, כחברים או כמשקיפים, יש הזדמנות יוצאת דופן ללמידה –של העסק, של האתגרים והמורכבויות ושל מארג השיקולים בקבלת החלטות. לא פחות חשוב, המעורבות והיכולת להשמיע את קולם בסוגיות אסטרטגיות של העסק מייצרת מוטיבציה להמשכיות. העבודה המשותפת בדירקטוריון מחזקת את השותפות הבין דורית; מאפשרת לדור ההמשך להתנסות ולקחת יותר אחריות בהובלת העסק, ולדור המייסדים הזדמנות לחנוך ולחלוק בה.
 • חיבור ה OUTSIDERS. הדירקטוריון מאפשר חיבור ומעורבות של בני משפחה שהינם חלק מהבעלות אך אינם עובדים בעסק ואינם מעורבים ביום יום. השתתפות שלהם בדירקטוריון מייצרת עוד משאב ידע חשוב לעסק, מגבירה אמון ומחזקת הן את גוף הבעלות והן את הלכידות המשפחתית.
 • פתרון קונפליקטים והתמודדות עם מצבים רגישים. דירקטוריון הפועל במקצועיות יכול לסייע בסוגיות שבעסק משפחתי עשויות להיות בעלות רגישות מיוחדת כגון: מדיניות שכר, מינוי בעלי תפקידים מבני המשפחה, בחירת יורש, פיטורין וכיוב'.

5 טיפים פרקטיים להקמת דירקטוריון

 • מספר החברים – בין 5 ל 9. בהתאם לגודל העסק ומספר בעלי המניות. ניתן לקבוע כהונה על פי קדנציות.
 • תדירות מפגשים – אחת לרבעון.
 • חברי הדירקטוריון – ככלל, מגוון ככל הניתן מבחינת ידע, ניסיון, רקע מקצועי, דור וותיק ודור המשך, בני משפחה שעובדים בעסק ונציגות לבעלי מניות שאינם עובדים בו. פונקציות חשובות: מנכ"ל ומנהל כספים.
 • דירקטור חיצוני. יש תרומה גדולה לשילובו של דירקטור מקצועי, חיצוני למשפחה שיביא ניסיון, מקצועיות, רשת קשרים ונקודת מבט חיצונית ואובייקטיבית. לעיתים יש קושי להכניס "גורם זר" בשלב הראשוני. מומלץ לשקול זאת שוב בהמשך.
 • דירקטוריון מייעץ. במידה ויש התנגדות וחשש מהקמת דירקטוריון בעל סמכויות החלטה, ניתן בשלב ראשון, לתקופת מעבר, להקים "דירקטוריון מייעץ" בלבד.
לסיכום, הקמת דירקטוריון יכולה לעורר חששות או ספקות מובנים. יחד עם זאת, אם רוצים לייצר קפיצת מדרגה עסקית  ולהבטיח את המשך שגשוגו של העסק גם בדורות הבאים – הקמת דירקטוריון היא צעד חיוני ומומלץ!

למידע ושאלות נוספות מוזמנים לפנות אלינו.

שתפו:

דילוג לתוכן