תפריט נגיש

מודל עבודה

גלגל הצמיחה של עסק משפחתי

מודל "גלגל הצמיחה של עסק משפחתי" ממפה את הנדבכים המרכזיים לבנייתו של עסק משפחתי מצליח.

גלגל המשבר של עסק משפחתי

מודל "גלגל המשבר" של עסק משפחתי הינו למעשה "תמונת הראי"; "הנגטיב" של גלגל ההצלחה.